Espressif Product Comparisons

ESP32 SOC Chips

Espressif Logo
ESP32-DOWDQ6 Product Image
ESP32-DOWDQ6 Product Image
ESP32-D0WD Product Image
ESP32-D0WD Product Image
ESP32-D2WD Product Image
ESP32-S0WD Product Image
Product Name
ESP32-DOWDQ6
ESP32-DOWDQ6-V3
ESP32-DOWD
ESP32-DOWD-V3
ESP32-D2WD
ESP32-SOWD
SKU
GC-ESP32
GC-ESP32-D0WDQ6-V3
GC-ESP32-D0WD
GC-ESP32-D0WD-V3
GC-ESP32-D2WD
GC-ESP32-S0WD
Central Processing Unit (CPU)
Dual-Core
Dual-Core
Dual-Core
Dual-Core
Dual-Core
Single-Core
Flash Memory
-
-
-
-
2 MB
-
Operating Temperature
-40ºC to 125ºC
(-49ºF to 257ºF)
-40ºC to 125ºC
(-49ºF to 257ºF)
-40ºC to 125ºC
(-49ºF to 257ºF)
-40ºC to 125ºC
(-49ºF to 257ºF)
-40ºC to 105ºC
(-49ºF to 221ºF)
-40ºC to 125ºC
(-49ºF to 257ºF)
Dimensions (mm)
6 x 6
6 x 6
5 x 5
5 x 5
5 x 5
5 x 5
Minimum Order Quantity (MOQ)
10
10
10
10
10
10
Manufacturer Part # (MPN)
ESP32-D0WDQ6
ESP32-D0WDQ6-V3
ESP32-D0WD
ESP32-D0WD-V3
ESP32-D2WD
ESP32-S0WD

 

 

 

 

 

ESP-WROOM-32 Modules

 

Product Name SKU Onboard ESP32 Chip Antenna / Connector Type Flash Memory Operating Temperature Dimensions (mm) Manufacturer
Part #
ESP-WROOM-32 GC-ESP-WROOM-32 ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32
ESP-WROOM-32-8M GC-ESP-WROOM-32-8M ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 8 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32
(8 MB)
ESP-WROOM-32-16M GC-ESP-WROOM-32-16M ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 16 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32 (16 MB)
ESP-WROOM-32D GC-ESP-WROOM-32D ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32D
ESP-WROOM-32D-8M GC-ESP-WROOM-32D-8M ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 8 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32D (8MB)
ESP-WROOM-32D-16M GC-ESP-WROOM-32D-16M ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 16 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32D (16MB)
ESP-WROOM-32D-HT GC-ESP-WROOM-32D-HT ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 4 MB -40ºC to 105ºC
(-40ºF to 221ºF)
18 x 25.5 x 3.1 ESP32-WROOM-32D (M113DH3200PS3Q0)
ESP-WROOM-32U GC-ESP32-WROOM-32U-N4 ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 19.2 x 3.2 ESP32-WROOM-32U-N4
ESP-WROOM-32U-8M GC-ESP32-WROOM-32U-N8 ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 8 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 19.2 x 3.2 ESP32-WROOM-32U-N8
ESP-WROOM-32U-16M GC-ESP32-WROOM-32U-N16 ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 16 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 19.2 x 3.2 ESP32-WROOM-32U-N16
ESP-WROOM-32U-HT GC-ESP32-WROOM-32U-H4 ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 4 MB -40ºC to 105ºC
(-40ºF to 221ºF)
18 x 19.2 x 3.2 ESP32-WROOM-32U-H4

 

 

 

 

 

ESP-WROVER-32 Modules

 

Product Name SKU Onboard ESP32 Chip Antenna / Connector Type Flash Memory PSRAM Operating Temperature Dimensions (mm) Manufacturer
Part #
ESP-WROVER-32-INT GC-ESP-WROVER-32-INT ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 4 MB 8 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER
ESP-WROVER-32-8M-INT GC-ESP-WROVER-32-8M-INT ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 8 MB 4 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER (8MB)
ESP-WROVER-32-16M-INT GC-ESP-WROVER-32-16M-INT ESP32-D0WDQ6 Internal PCB Antenna 16 MB 4 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER (16MB)
ESP-WROVER-32-EXT GC-ESP-WROVER-32-EXT ESP32-D0WDQ6 External U.FL (IPEX) Connector 4 MB 4 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-I
ESP-WROVER-32-8M-EXT GC-ESP-WROVER-32-8M-EXT ESP32-D0WDQ6 External U.FL (IPEX) Connector 8 MB 4 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-I (8MB)
ESP-WROVER-32-16M-EXT GC-ESP-WROVER-32-16M-EXT ESP32-D0WDQ6 External U.FL (IPEX) Connector 16 MB 4 MB -40 ºC to 85ºC (-40ºF to 185ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-I (16MB)
ESP-WROVER-32B-INT GC-ESP-WROVER-32B-INT ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 4 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-B (M213DH3264PC3Q0)
ESP-WROVER-32B-8M-INT GC-ESP-WROVER-32B-8M-INT ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 8 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-B (M213DH6464PC3Q0)
ESP-WROVER-32B-16M-INT GC-ESP-WROVER-32B-16M-INT ESP32-D0WD Internal PCB Antenna 16 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-B (M213DH2864PC3Q0)
ESP-WROVER-32IB-EXT GC-ESP-WROVER-32IB-EXT ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 4 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-IB (M213DH3264UC3Q0)
ESP-WROVER-32IB-8M-EXT GC-ESP-WROVER-32IB-8M-EXT ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 8 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-IB (M213DH6464UC3Q0)
ESP-WROVER-32IB-16M-EXT GC-ESP-WROVER-32IB-16M-EXT ESP32-D0WD External U.FL (IPEX) Connector 16 MB 8 MB -40 ºC to 65ºC (-40ºF to 149ºF) 18 x 31.4 x 3.3 ESP32-WROVER-IB (M213DH2864UC3Q0)

 

 

 

 

 

ESP-WROOM-02 Modules

 

Product Name SKU Onboard ESP Chip Antenna / Connector Type Flash Memory Operating Temperature Dimensions (mm) Manufacturer
Part #
ESP-WROOM-02 GC-ESP-WROOM-02 ESP8266EX Internal PCB Antenna 2 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 20 x 2.8 ESP-WROOM-02
ESP-WROOM-02-4M GC-ESP-WROOM-02-4M ESP8266EX Internal PCB Antenna 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 20 x 2.8 ESP-WROOM-02 (4 MB)
ESP-WROOM-02D-N2 GC-ESP-WROOM-02D-N2 ESP8266EX Internal PCB Antenna 2 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 20 x 3.2 ESP-WROOM-02D
ESP-WROOM-02D-N4 GC-ESP-WROOM-02D-N4 ESP8266EX Internal PCB Antenna 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 20 x 3.2 ESP-WROOM-02D (4 MB)
ESP-WROOM-02D-H2 GC-ESP-WROOM-02D-H2 ESP8266EX Internal PCB Antenna 2 MB -40ºC to 105ºC
(-40ºF to 221ºF)
18 x 20 x 3.2 ESP-WROOM-02D (M1102H1600PS3Q0)
ESP-WROOM-02U GC-ESP-WROOM-02U ESP8266EX External U.FL (IPEX) Connector 2 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 14.3 x 3.2 ESP-WROOM-02U
ESP-WROOM-02U-4MB GC-ESP-WROOM-02U-4MB ESP8266EX External U.FL (IPEX) Connector 4 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
18 x 14.3 x 3.2 ESP-WROOM-02U (4 MB)
ESP-WROOM-02U-HT GC-ESP-WROOM-02U-HT ESP8266EX External U.FL (IPEX) Connector 2 MB -40ºC to 105ºC
(-40ºF to 221ºF)
18 x 14.3 x 3.2 ESP-WROOM-02U (M1102H1600US3Q0)
ESP-WROOM-S2 GC-ESP-WROOM-S2 ESP8266EX Internal PCB Antenna 2 MB -40ºC to 85ºC
(-40ºF to 185ºF)
16 x 23 x 2.8 ESP-WROOM-S2